Mechaniczne pojazdy ciężarowe

Ciężarówki, samochody ciężarowe, itd., – wiele określeń dla jednego typu pojazdów. Dla tych samochodów, których waga wynosi powyżej 3,5 tony. Pamiętajmy o tym, że będąc właścicielem takiego pojazdu, musimy zadbać o jego obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Czy OC jest mi potrzebne?

Każdy kierowca samochodu ciężarowego musi wiedzieć, że składka OC jest mu potrzebna. Nie tylko dlatego, że jest to polisa, która “wymuszona” jest przepisami prawa. Jest to również odpowiedzialność cywilna względem innych kierowców. Sam właściciel samochodu ciężarowego nic nie uzyska, ale osoby biorące udział w kolizji drogowej otrzymają pieniądze. Chociaż, nawet jeżeli właściciel ciężarówki polisy by nie miał, pieniądze poszkodowanym i tak będą się należeć. Będzie je trzeba wyłożyć tylko z własnej kieszeni – co może być związane z ogromnymi kosztami, jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek wydarzenia losowego. 

Brak ubezpieczenia OC na ciężarówkę

Powtórzmy jeszcze raz – samochody ciężarowe muszą posiadać ubezpieczenie OC. Nikt nie jest w stanie uniknąć tego obowiązku. W szczególności, że za brak OC przewidziane są kary finansowe. Kara może zostać nałożona przez dwie instytucje. Pierwsza z nich to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Druga instytucja to nikt inny, jak policja. OC nieważne do trzech dni, to 1680 zł kary. Od 4 do 14 dni kara będzie wynosić ok. 4200 zł. Najwyższa kara to 8400 zł i otrzymują ją wszystkie osoby, których polisa OC nie obowiązuje powyżej dwóch tygodni. Po co więc płacić taką karę i samodzielnie narażać się na koszty? 

&nbsp

Inne wpisy:

Opłata OC po terminie

Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu

Podatek od kupna samochodu

AC w wariancie serwisowym

Kiedy nie trzeba płacić za OC?